Website

Inmiddels is het initiatief genomen om de website verder aan te passen en nieuwe functionaliteiten in te bouwen. Als basis hebben wij het ontwerp genomen zoals dat door Roelof Wicherson onder het vorige bestuur al was ontwikkeld. Inmiddels is de website operationeel! Buiten het algemene deel van de website is o.a. de activiteitenagenda, een nieuws …

Website Lees verder >