Nieuwjaarsreceptie 2020

Terug naar overzicht:

GEACHTE LEDEN VAN DE VNPG, WELKOM OP DE NIEUWJAARSRECEPTIE 2020.
DE WERELD OM ONS HEEN IS ONRUSTIG, ER ZIJN VEEL MENSEN MET EEN SOMBER HUMEUR, EEN SELECTIEF GEHEUGEN VOOR ONGEMAK EN EEN GEBREK AAN RELATIVERING.
ZELFS ALS VOORZITTER VAN EEN VERENIGING VAN VRIENDELIJKE MENSEN MOET IK OPPASSEN DAT IK GEEN POLITIEK INCORRECTE WOORDEN GEBRUIK.
VOOR 2020 WIL IK U ENKELE BEGRIPPEN MEEGEVEN OM AAN TE DENKEN IN 2020.
GEZOND VERSTAND, TOLERANTIE, EVENWICHT EN HUMOR.
IK ZAL HET ZO KORT MOGELIJK PROBEREN UIT TE LEGGEN.
IN DE AFGELOPEN JAREN IS WERELDWIJD VOORUITGANG GEBOEKT OP VELE TERREINEN,HONGER, ARMOEDE, ANALFABETISME, SCHOLING, TECHNISCHE ONTWIKKELING,VERNIEUWING.
NATUURLIJK KAN ALLES NOG BETER EN DAT ZAL OOK ZO ZIJN .
KAN POLITIEK DE BRON ZIJN VAN NEGATIVITEIT EN ONDERLING GERUZIE?
OVER POLITIEK IN NEDERLAND KAN IK KORT ZIJN.
VEEL KLEINE PARTIJEN MET EEN EIGEN AGENDA,GEEN LANGE TERMIJN VISIE EN BESLISSINGEN DIE NIET RATIONEEL ZIJN.
VOORBEELD: GAS AFSCHAFFEN EN DAN HOUTPULP GAAN VERBRANDEN VOOR ELEKTRICITEIT EN LAND EN ZEE VOLZETTEN MET WINDMOLENS EN ZONNEPANELEN.
IEDEREEN MET GEZOND VERSTAND KAN UITREKENEN DAT HET GOEDKOPER IS EN EFFECTIEVER OM DE DIJKEN IETS OP TE HOGEN EN KERNENERGIE TE STARTEN EN INTUSSEN DE TIJD TE NEMEN OM NIEUWE TECHNOLOGIE TE ONTWIKKELEN VOOR DE OPWEKKING VAN ENERGIE ALS VERVANGING VAN FOSSIELE BRANDSTOFFEN.
IN SPANJE ONTWIKKELT DE POLITIEK ZICH IN DEZELFDE RICHTING VAN VERDEELDHEID EN GEBREK AAN TOLERANTIE VOOR ANDERSDENKENDEN
IN DE STREEK WAAR WIJ WONEN VEROORZAAKTEN IN DE 30ER JAREN COMMUNISTEN EN ANARCHISTEN EEN BURGEROORLOG EN MEN HEEFT ER NIETS VAN GELEERD.
IK BEN BLIJ DAT DE COMBINE VAN NATIONALISTEN VAN JPCAT EN SOCIALISTEN VAN DE ERC GEEN LEGER HEBBEN.
KORTOM ,ER IS ALOM WERK AAN DE WINKEL VOOR GEZOND VERSTAND EN TOLERANTIE.
IK NOEMDE OOK NOG HET BEGRIP EVENWICHT OM AAN TE DENKEN IN 2020
IETS MEER DAN EEN VOLLEDIGE AOW-LEEFTIJD GELEDEN WAS IK STUDENT-ASSISTENT FYSIOLOGIE OP DE RU LEIDEN EN VAN DE LEER VAN DE LEVENSVERRICHTINGEN LEERDE IK DAT IN DE NATUUR EVENWICHT EEN ZEER OPVALLEND KENMERK WAS. IN ALLE GEVALLEN VAN VERSTORING HERSTELT DE NATUUR ZICHZELF NAAR DEZELFDE TOESTAND VAN EVENWICHT,WAARBIJ DE NATUUR DE EIGEN WETTEN VOLGT EN MENSEN KUNNEN DAAR NIETS AAN VERANDEREN WANT ZIJ ZIJN DEEL VAN DE NATUUR.
VOORBEELD: U BENT OMSTREEKS 37 GRADEN WARM EN EEN GRAAD MEER VEROORZAAKT ONGEMAK EN DAT KOMT DOOR DE AANMERKELIJKE VERSNELLING VAN ALLE CHEMISCHE PROCESSEN WELKE ALS ENIG DOEL HEEFT DE TERUGKEER NAAR 37 GRADEN.
MEER C02 IN DE LUCHT BEVORDERT DE PLANTENGROEI EN DE WERELD IS SINDS WE VAN EEN AFSTAND KUNNEN KIJKEN NOG NOOIT ZO GROEN GEWEEST.
DE NOORDPOOL SMELT SINDS JAREN MAAR ER ZIJN NU VEEL MEER IJSBEREN OMDAT DIE NU MAKKELIJKER BIJ HUN LUNCH KUNNEN : ROBBEN.
TUSSEN 2001 EN 2014 WAS ER GEEN OPWARMING VAN DE AARDE TE METEN EN KLIMAATGELEERDEN ZEIDEN LATER DAT ER WEL OPWARMING WAS MAAR ER WAREN OOK AFKOELENDE FACTOREN ACTIEF.
WANNEER 99% VAN DE KLIMAATGELEERDEN VAN ENIG ONDERWERP ZEGT DAT HET ZO IS ALS ZIJ ZEGGEN ,DAN IS HET GOED OM TE DENKEN AAN GALILEI GALILEO DIE IN 1610 HAD UITGEREKEND DAT DE AARDE OM DE ZON DRAAIT EN HIJ KREEG LEVENSLANG HUISARREST OMDAT DE UITSLAG VAN ZIJN BEREKENING NIET BEVIEL AAN DE 99% VAN TOEN.
GELOVEN IS OP ZICH NIET SLECHT,MAAR BEDENK DAT ONZE KENNIS VAN DE NATUUR NIET COMPLEET IS EN GEBRUIK HET GEZONDE VERSTAND.
MET EVENWICHT EN TOLERANTIE ZIJN HET BEGRIPPEN OM IN ERE TE HOUDEN.
IK HOOP OP U TE KUNNEN REKENEN.
REKENEN KAN IK OOK EN VANDAAG IS HET GETAL 12 INTERESSANT.
DIT BESCHEIDEN GETAL KAN DOOR 1,2,3,4, 6 EN 12 GEDEELD WORDEN,ER ZIJN 12 MAANDEN IN EEN JAAR,12 PENNIES IN EEN SHILLING,12 APOSTELEN EN IK WAS 12 JAAR ORGANIST IN DE KERK VAN MONT-RAS.
VANDAAG IS HET DE 12E KEER DAT IK U IETS MAG MEEGEVEN VOOR HET KOMENDE JAAR EN HET IS VOLGENS MIJ EEN MOOIE TIJD GEWEEST.
IN DE VORIGE JAREN EINDIGDE IK, IN NAVOLGING VAN CATO IN DE ROMEINSE SENAAT:
CETERUM CENSEO CARTHAGINEM ESSE DELENDAMOVERIGENS BEN IK VAN MENING DAT CARTHAGO VERWOEST MOET WORDEN.
OVERIGENS BEN IK VAN MENING DAT EEN VERENIGING EVEN STERK IS ALS IEDER VAN ZIJN LEDEN.
ZOALS U BEKEND IS ZIJN BIJ DE AV IN APRIL DRIE BESTUURSLEDEN AAN HET EIND VAN DE TERMIJN VAN HUN ONBEZOLDIGDE DEELTIJDBAAN EN IK HEB GOEDE HOOP DAT ER ENKELE ENTHOUSIASTE LEDEN ZULLEN ZIJN DIE HET GOEDE WERK WILLEN VOORTZETTEN.
VAN HARTE WENS IK U EEN VOORSPOEDIG, VERSTANDIG,TOLERANT EN EVENWICHTIG 2020 EN VERGEET DE HUMOR NIET.

Voorzitter VNPG, Jan Boelen

GIRONA WEERBERICHT

Recente nieuwsberichten

Scroll naar top