Mini-update Spanje Coronavirus 7 juni

Terug naar overzicht:

𝗠𝗶𝗻𝗶-𝘂𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 𝗖𝗼𝗿𝗼𝗻𝗮𝘃𝗶𝗿𝘂𝘀 𝟳 𝗷𝘂𝗻𝗶
Vandaag een paar dagen eerder dan gebruikelijk een ‘mini-update’. Dit omdat het nieuws over de versoepeling van de inreisvoorwaarden door de Spaanse overheid bij veel mensen met reisplannen vragen opriep. Ook week een aantal berichten in verschillende Nederlandstalige media enigszins af van de informatie zoals in de Spaanse Staatscourant. Dit zorgde voor extra verwarring. Ik probeer hieronder op de gestelde vragen antwoord te geven.
 
Er waren vrij veel teleurgestelde reacties, in de trant van ‘nu snap ik er niets meer van’, ‘waarom nu weer strenger?’ en ‘waarom geldt mijn RIVM-document niet?’ en ‘ik heb helemaal geen ‘geel boekje’, waar krijg ik dat?’.
 
Als antwoord op deze reacties: ik herken helemaal dat u graag op reis wilt en deze fase verwarrend vindt. Maar ik vraag ook uw begrip. Het is steeds zoeken naar het juiste evenwicht tussen spoed enerzijds, en uitvoerbaarheid en zorgvuldigheid anderzijds. In de EU is er uitgebreid gesproken over hoe snel het ‘EU digitale COVID certificaat’ kon worden ingevoerd, en hoe snel er dan door de nationale overheid reisbeperkingen zouden kunnen worden versoepeld. Het werd toen duidelijk dat in ieder geval niet alle landen al binnen enkele weken de certificaten zouden kunnen uitgeven. Dus toen is afgesproken: het certificaat komt er per 1 juli, met in geval van nood nog zes weken extra tijd voor de landen die het voor die datum niet rond zouden krijgen. Tegelijkertijd is een aantal landen er enorm op gebrand om zo snel mogelijk weer toeristen te kunnen ontvangen, en dat is ook begrijpelijk. Dat geldt ook voor Spanje. Daarom heeft de Spaanse overheid besloten om al per 7 juni mensen toe te laten die kunnen aantonen volledig gevaccineerd te zijn, óf hersteld te zijn van COVID (en dus ook afweer te hebben), óf een recent negatief testresultaat te bezitten. De precieze regels daarvoor werden op 5 juni gepubliceerd. Deze vroege ingangsdatum heeft een voordeel (een deel van de mensen zal gemakkelijker kunnen reizen), maar ook nadelen (een ander deel van de mensen heeft nog geen certificaat dat aan de Spaanse eisen voldoet, en zal dus toch nog een test moeten doen). Bovendien wordt de geldigheidsduur van de benodigde test korter (48 in plaats van 72 uur), maar mag het vanaf nu wel een (goedkopere) antigeentest zijn. Met de kortere geldigheidsduur neemt Spanje al een voorschot op de toekomstige EU-regels.
 
Ik wil maar zeggen: neem het de Spaanse overheid niet teveel kwalijk dat ze snel het toerisme weer wil toelaten, maar neem het ook de Nederlandse overheid niet kwalijk dat er nog geen certificaat is, want we wisten dat het op deze korte termijn niet goed ingevoerd kon worden. Vervolgens is men in Nederland gaan kijken wat dan wel als bewijs zou kunnen gelden, en toen kwam daar uit dat het RIVM-document waarschijnlijk niet geaccepteerd wordt (want het voldoet niet aan de Spaanse eisen), maar dat het ‘gele boekje’, met daarin een geregistreerde COVID-vaccinatie wel aan de Spaanse eisen voldoet.
 
Dan zijn er mensen die zeggen ‘Waarom kunnen we dit niet in de EU regelen?’. Het antwoord daarop is dat er een EU-afspraak is, maar dat die om praktische redenen ‘pas’ per 1 juli in werking treedt. Als u de verhalen over het doorgeven van vaccinatiegegevens aan het nationale meldpunt in Nederland gelezen hebt, dan zult u daar beeld bij hebben. De vaccinatie is een gigantische operatie die onder grote tijdsdruk plaatsvindt, met veel verschillende vaccinatieplekken, ongelijksoortige computersystemen en forse zorgvuldigheidseisen.
 
Bij dit alles moet ook niet uit het oog worden verloren dat het Nederlandse reisadvies voor de meeste landen, ook voor het vasteland van Spanje, op dit moment nog steeds ‘oranje’ is: alleen noodzakelijke reizen. Voor de Balearen en de Canarische eilanden geldt: u kunt reizen maar er zijn wel risico’s. Voor de terugreis naar Nederland geldt: reist u vanaf het Spaanse vasteland (oranje gebied) dan geldt een PCR-testverplichting (https://www.rijksoverheid.nl/…/verplicht…/eisen-pcr-test) en advies in quarantaine te gaan na thuiskomst. Reist u vanaf de Balearen of Canarische eilanden: dan geldt dat test of quarantaine niet nodig is. De maatregelen die vandaag ingaan hebben betrekking op alle reizigers die náár Spanje reizen.
 
Dan toch nog even voor de duidelijkheid de belangrijkste wijzigingen in de regels van de Spaanse overheid, in onze eigen woorden (de officiële, rechtsgeldige tekst vindt u in https://www.boe.es/…/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9352.pdf), met wat toelichting:
Mensen die volledig gevaccineerd zijn (en waarvan de laatste prik tenminste 14 dagen voor aankomst is gezet), kunnen met een vaccinatiebewijs naar Spanje reizen. Daarbij is er voor Nederlandse reizigers wel een maar: het document dient in het Spaans, Engels, Frans of Duits te zijn opgesteld. Dat betekent dus dat de RIVM “Registratiekaart Coronavaccinatie” niet voldoet. Het gele vaccinatieboekje voldoet wel aan de eisen die Spanje stelt. We raden reizigers aan het gele vaccinatieboekje aan te vragen (https://www.sdu.nl/…/meest-gestelde-vragen…) en hun COVID-vaccinatie daarin te laten bijschrijven. Wel raden we u aan, naast dit gele boekje, ook uw Registratiekaart van het RIVM mee te nemen, voor de volledigheid.
 
Mensen die niet gevaccineerd zijn kunnen vanaf vandaag ook een antigeentest doen. Voorheen was de eis een PCR-test. Wel mag deze niet meer dan 48 uur oud zijn op het moment van aankomst (het gaat dus om het moment van afname, niet om het moment waarop u het testresultaat krijgt). De uitslag van een antigeentest krijgt u doorgaans binnen enkele uren en is vaak een stuk goedkoper dan een PCR-test. Voor mensen die via de weg reizen en bang zijn dat ze het niet binnen 48 uur halen: we raden u aan onderweg een test te laten doen, zodat u zeker weet dat deze nog geldig is op het moment dat u het land inrijdt. Mensen die deze route al hebben genomen en tips hebben voor testlocaties, kunnen deze hier natuurlijk delen. Onze contacten vertellen ons dat er vandaag en morgen enige soepelheid zal worden betracht bij controles op de geldigheidsduur van het testresultaat, maar op basis van deze mondeling verkregen informatie kunnen wij u natuurlijk geen harde garanties geven.
 
Voor mensen die Covid hebben gehad geldt dat zij kunnen reizen met een door een officiële of medische instantie afgegeven bewijs dat zij COVID hebben gehad en volledig hersteld zijn. Dit is een Spaanse regel. In Nederland worden herstelbewijzen afgegeven met ingang van 1 juli, als het EU Digitale Covid Certificaat wordt ingevoerd. Ik kan mij voorstellen dat de meest praktische oplossing is om in deze situatie dan toch maar een antigeentest te laten doen.
Deze maatregelen gelden voor alle reizigers, dus ook via de weg of spoor. Wij weten niet hoe controles voor reizigers via de weg plaatsvinden, maar in geval van controle en het niet voldoen aan de eisen, kunt u rekenen op een fikse boete.
 
Mensen die Covid hebben gehad en dus maar één vaccin hebben ontvangen, raden we ook aan een antigeentest te laten doen voor vertrek. Op dit moment wordt tussen Europese lidstaten nog onderhandeld over het erkennen van dit soort gevallen als “volledig gevaccineerd”.
Voor de reizigers die van plan waren via Spanje naar Marokko te reizen hebben we geen goed nieuws: de Marokkaanse autoriteiten hebben evenals vorig jaar aangekondigd geen passagiersvervoer via de Spaanse havens toe te laten. Net als vorig jaar zullen deze reizigers via havens in Frankrijk of Italië moet reizen.
 
Wat betreft het reizen naar Spanje: uiteindelijk zal alles een stuk eenvoudiger worden als straks het Digitale Covid Certifiaat in heel Europa is ingevoerd. Dan kan iedereen met een QR code aantonen aan de vereisten te voldoen. Maar tot die tijd is er sprake van een overgangsfase. We moeten er even doorheen, maar het doel is: versimpelen.
Jan Versteeg
GIRONA WEERBERICHT

Recente nieuwsberichten

Scroll naar top