Update Spanje 2 juni 2021

Terug naar overzicht:

𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗦𝗽𝗮𝗻𝗷𝗲 𝟮 𝗷𝘂𝗻𝗶 𝟮𝟬𝟮𝟭
 
Vandaag maar meteen ‘to the point’ komen: voorzichtigheid helpt! Het helpt om de versoepelingen die er nu zijn, overeind te houden. En vervolgens helpt het om richting de zomer nog meer beperkingen op te heffen. Directe aanleiding voor deze wat belerende opening is de volgende. We zijn enorm blij dat in ieder geval de Spaanse eilanden weer te bereizen zijn zonder dat bij terugkeer een test of quarantaine nodig is. Het is mooi dat meteen een groot aantal mensen die kant op is gegaan om van een heerlijke voorjaarsweek te genieten. Zij hadden het hard nodig (wie niet?) en de lokale middenstanders zijn er ook erg blij mee. Er is wel één ‘maar’: onder de in Nederland terugkerende Ibizagangers worden relatief veel COVID-besmettingen vastgesteld. Dat ligt volgens mij niet aan Ibiza, of aan de Spaanse COVID-situatie. Het heeft er waarschijnlijk meer mee te maken wat zich tussen een deel van de vakantiegangers afspeelt. Vermoedelijk komen toch nogal wat mensen terecht in situaties waarin het virus makkelijk van de een naar de ander overspringt. Het zou jammer zijn als de net herwonnen vrijheid weer op de tocht komt te staan doordat het op bepaalde momenten, in bepaalde gezelschappen net even iets te gezellig wordt. Ook de ‘rustige’ reizigers en de ondernemers zouden daar de dupe van worden.
 
Met andere woorden: blijf nog even de basisregels naleven: vermijd drukke plekken, houd afstand, houd u aan de lokale voorschriften. Waarbij ik helemaal niet wil beweren dat het leuk of simpel is. Wie komt er nou niet af en toe in situaties terecht waarvan je achteraf denkt ‘dat was toch niet helemaal de bedoeling’. Ik had het zelf deze week nog. Ik moest naar een lunchbijeenkomst toe, waarbij alles keurig was geregeld: buiten wat buiten kon, weinig mensen per tafel, veel ruimte eromheen en veel ventilatie. We hadden keurig de mondkapjes opgehouden totdat er gegeten en gedronken werd. Maar bij het nagerecht stelde er iemand voor een groepsfoto te maken, en voordat je het wist stonden we met een groepje innig bij elkaar, zonder afstand en of mondkapje. Klassieke situatie. Het duurde nog geen halve minuut voordat we het ons realiseerden, maar ik was het echt glad vergeten. Alert blijven dus. Om de kans op een meer ontspannen zomer te vergoten.
 
Hoe staat Spanje er nu voor? Volgens het Ministerio de Sanidad is de incidentie omlaag gekropen naar 118 gevallen per 100.000 inwoners in de afgelopen 14 dagen. Ook op IC’s gaat het beter: het gemiddelde percentage van IC bedden dat nu bezet wordt door Covid-patiënten is verder gedaald naar 13,31%, wat betekent dat dit getal nu onder de Spaanse “hoogrisico”-grens van 15% zit. Allemaal goed nieuws dus maar er is wel een belangrijke nuance: in het merendeel van de regio’s is de besmettingsincidentie de afgelopen dagen licht gestegen. Het feit dat het landelijk gemiddelde toch is blijven dalen zit hem voornamelijk in de forse daling van de incidentie in een aantal grote regio’s waaronder Madrid en Catalonië. Voor meer details: zie https://www.mscbs.gob.es/…/Actualizacion_388_COVID-19.pdf. Daarin ziet u ook de getallen voor de verschillende regio’s.
 
Een begrijpelijke vraag, die velen van u stellen is: ‘waarom heeft Nederland dan nog niet heel Spanje van een ‘geel’ reisadvies voorzien?’ Het antwoord daarop is dat het RIVM zijn advies daarover niet alleen op de incidentie baseert. Er wordt bijvoorbeeld ook gekeken naar het landelijk percentage positieve testen, en het aantal “geïmporteerde” besmettingen onder terugkerende toeristen in Nederland. Verder leidt een daling van de cijfers niet onmiddellijk tot een aanpassing van het advies. Het RIVM baseert zich op de cijfers van het Europese centrum ECDC en kijkt daarbij naar de gemiddelden van de voorliggende week. Voor uw beeldvorming: pas vorige week was in de ECDC-statistieken het weekgemiddelde van Spanje onder de 150. Daarnaast wil men stabiel lage, c.q. dalende cijfers zien, om te vermijden dat het advies de volgende week alweer verstrengd zou moeten worden. Alles overziend heb ik goede hoop dat een versoepeling van het reisadvies voor het vasteland van Spanje niet ver weg meer is, mits de gunstige tendens zich blijft voortzetten.
Binnen Spanje kijkt men nu ook of de dalende cijfers kunnen worden vertaald naar minder restricties. Vandaag is de ‘interterritoriale Raad voor de Volksgezondheid’ bijeengekomen, waarin tussen de nationale en de regionale overheden afspraken zijn gemaakt over algemene criteria voor een stappenplan om de maatregelen af te bouwen totdat 70% van de bevolking gevaccineerd is. Het eerdere stoplichtenmodel, dat vooralsnog een advies betrof, wordt nu de algemene norm. Tijdens het overleg is bijvoorbeeld gesproken over ruimere openingstijden en een hogere bezettingsgraad voor de horeca, met name in de regio’s met lage cijfers. Ook wilde een aantal regio’s praten over het opheffen van de mondkapjesplicht in de buitenlucht. Die discussie is nog niet beslecht, de nationale overheid houdt zich nog op de vlakte. We zullen u informeren zodra er definitieve besluiten bekend zijn gemaakt.
 
Wellicht wat beter nieuws is dat de maximumtijd voor de testverplichting bij reizen naar Nederland vanuit ‘oranje’ gebied weer wat verruimd is. U mag nu vanuit oranje gebied reizen met een enkele PCR-test van maximaal 72 uur oud bij aankomst. U heeft dus geen sneltest meer nodig voor vliegen vanuit Spanje naar Nederland. Naast vliegtuigreizigers moeten ook reizigers die over land naar Nederland komen een negatieve PCR-test kunnen tonen. Dit geldt als u terugkeert uit “oranje” gebied en voor iedereen van 13 jaar of ouder. Voor deze verplichting geldt ook dat de test maximaal 72 uur oud mag zijn bij aankomst. In de praktijk verandert er voor de meesten weinig als u uit Spanje terugkeert, omdat de PCR-testverplichting al gold voor doorreizend verkeer in Frankrijk. Het is alleen belangrijk dat u goed let op het tijdstip van afname, zodat dit binnen de 72 uur voor aankomst valt. Meer informatie over de testverplichting in Nederland vindt u via https://www.rijksoverheid.nl/…/soorten-negatieve…
 
Over alle verwikkelingen rond de vaccins leest u waarschijnlijk op allerlei plaatsen. In Spanje is inmiddels ruim 20% van de mensen in Spanje volledig gevaccineerd, en bijna 40 procent heeft in ieder geval de eerste prik binnen. Het is de intentie van de Spaanse overheid om alle in Spanje verblijvende personen te vaccineren. Omdat de vaccinatiecampagnes regionaal worden uitgevoerd, hebben we per autonome regio nagevraagd hoe men daar in aanmerking kan komen voor een vaccin. Deze informatie, voor zover deze beschikbaar is, hebben we gepubliceerd op onze website: https://www.nederlandwereldwijd.nl/…/vaccineren-in-spanje.
 
Sinds gisteren kunnen EU-landen op vrijwillige basis gebruik gaan maken van het vaccinatiebewijs, het ‘EU digital COVID certificate’. De Spaanse Minister-President Pedro Sánchez gaf eerder aan dat Spanje zich op 7 juni zal aansluiten bij de proeffase en gevaccineerde reizigers dan zonder PCR-test naar Spanje zullen kunnen reizen. Maar, zoals ik vorige week ook al schreef, is er nog geen officieel besluit gepubliceerd, waardoor de precieze details nog onbekend zijn. Zodra er meer bekend wordt gemaakt via het Spaanse Staatsblad BOE zullen we dit uiteraard met u delen.
Door de vele praktische informatie is er niet veel ruimte meer over. Toch even kort twee onderwerpen uit de agenda van de afgelopen week. In de eerste plaats had ik nogal wat afspraken over handel en economie. Mij viel op dat de stemming op het moment behoorlijk optimistisch is. Veel mensen die ik sprak, verwachten een stevige economische groei voor de rest van dit jaar en volgend jaar. Dat heeft onder meer met de Europese investeringen te maken, maar ook met het feit dat nogal wat mensen tijdens de lockdowns geld hebben overgehouden, dat ze nu graag zullen gaan uitgeven. In ieder geval was er ook erg veel belangstelling voor de ‘Business Day Spanje en Portugal’, die we vorige week samen met de ambassade in Lissabon en RVO Den Haag organiseerden. Ook sprak ik een aantal Nederlandse ondernemers met gedurfde investeringen in sectoren van de toekomst zoals ‘groene’ energie en ICT.
 
Van heel andere aard was het goede gesprek dat ik vanmorgen samen met collega Maarten van Zeben (SZW) had met bestuursleden van de afdeling Spanje van de Vereniging Belangenbehartiging Nederlands Gepensioneerden in het Buitenland (VBNGB), onder leiding van voorzitter Joan Busch. Het team van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Ambassade onderhoudt nauwe contacten met de VBNGB en soortgelijke verenigingen. Zo weet de ambassade goed welke vragen er leven onder de gepensioneerden aan de Spaanse kusten, en krijgen de verenigingen betrouwbare antwoorden op de vragen van hun leden. Dankzij dhr Frans Stouten is er op de website van de VBNGB een schat aan waardevolle informatie over wonen in Spanje te vinden (https://vbngb.eu/landeninformatie/spanje-portal/). Wel fascinerend dat ook dit soort lange afstandsvergaderingen (waarin ik het jonge broekie was), tegenwoordig zo soepel verlopen dankzij Zoom en andere apps. Al spraken we aan het eind natuurlijk ook allemaal de hoop uit dat we elkaar snel eens ‘in het echt’ kunnen zien. Maar dat kent u.
 
Enige tijd geleden waarschuwde ik u dat ik typeles had genomen bij de onvolprezen Yolanda Koevoets (Typetrainer Spain) in Madrid. Belangrijkste gebeurtenis in mijn week (mogelijk zelfs in mijn hele jaar) is dat ik vanmorgen geslaagd ben voor het examen. Ik verheug me op de nieuwe carrièrekansen. En echt, ik zal proberen de nieuw geleerde vaardigheid niet te misbruiken om iedere keer zo’n lange update te schrijven.
 
Jan Versteeg
 
P.S.
Huishoudelijke mededeling:
Er was de afgelopen week sprake van een technisch mankement aan de zijde van Facebook, waardoor een deel van uw vragen pas veel later is doorgekomen via onze social media tool. Hierdoor heeft de beantwoording langer op zich laten wachten dan gebruikelijk, waarvoor onze welgemeende excuses.
GIRONA WEERBERICHT

Recente nieuwsberichten

Scroll naar top